logo


Hoe werkt de budgetcoach?

koffer3 (20K) De Budgetbox is te bestellen bij:
www.mijnbudgetcoach.nl

Een budgetcoach werkt niet voor, maar samen mťt zijn cliŽnt. De werkwijze is onder te verdelen in drie stappen: de intakefase, de hulpfase en de nazorg.

De intake fase
De intake is het eerste gesprek. Hierin wordt kennisgemaakt met de budgetcoach en wordt de persoonlijke situatie bekeken. Hierbij worden alle rekeningen, bankafschriften, verzekeringspapieren, loonstroken en belastingaangiftes verzameld en geordend. Er wordt een overzicht gemaakt van de inkomsten en uitgaven en alle schulden worden in kaart gebracht. De problematiek, financiŽle situatie en het budget worden hierdoor duidelijk.

De hulpfase
Na het eerste gesprek wordt bekeken hoe de schulden zijn ontstaan en hoe we de schuldensituatie het beste kunnen aanpakken. Er wordt een plan van aanpak gemaakt. Ook kijken we naar mogelijkheden voor de (aanvraag van) toeslagen, voorzieningen en belastingteruggaaf. De gemaakte afspraken worden vastgelegd ter voorkoming van herhaling. Indien nodig wordt er in samenwerking met schuldeisers naar een oplossing gezocht. Naast het vinden van oplossingen is het de bedoeling dat de cliŽnt nieuwe inzichten aanleert zodat deze betere een bewustwording krijgt van de financiŽle mogelijkheden en daar op een verantwoorde manier mee leert omgaan. In samenspraak met de cliŽnt wordt een thuisadministratie opgezet met daarin een overzichtelijk maand- en jaaroverzicht. Ook kan de cliŽnt een budgetkoffer aanschaffen. Dit is een handige koffer om gemakkelijk een overzichtelijke thuisadministratie op te zetten en beheren.

De nazorg
In de laatste fase is de balans tussen inkomsten en uitgaven terug. Langzaam wordt het contact afgebouwd en de begeleiding is nu alleen nog gericht op het in evenwicht houden van de financiŽle balans. De eerste maanden na de coaching zal regelmatig worden geÔnformeerd of alles nog loopt zoals was afgesproken.